زنان شهر عروسان ایران زمین میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر را با برپایی جشنی درمحل پارک بانوان این شهر گرامی داشتند.به گزارش خبرنگار هاناخبر، جشن میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و روز مادر درپارک بانوان بوکان با حضوربیش از ۴هزار نفر از زنان و دختران بوکانی گرامی داشته شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و با سخنرانی و برنامه های متنوع و شاد و اهدای جوایز به پایان رسید.

DSCI0916 DSCI0915 DSCI0914 DSCI0913 DSCI0912 DSCI0911 DSCI0910 DSCI0909 DSCI0908 DSCI0907 DSCI0906 DSCI0905 DSCI0904 DSCI0902 DSCI0900 DSCI0898 DSCI0897 DSCI0892 DSCI0891 DSCI0890 DSCI0889 DSCI0888 DSCI0887 DSCI0886 DSCI0885 DSCI0884 DSCI0883 DSCI0882 DSCI0881 DSCI0880 DSCI0879 DSCI0878 DSCI0877 DSCI0876 DSCI0875 DSCI0874 DSCI0873 DSCI0872 DSCI0871 DSCI0870 DSCI0868 DSCI0867 DSCI0866 DSCI0865 DSCI0864 DSCI0863 DSCI0862 DSCI0861 DSCI0860 DSCI0859 DSCI0858 DSCI0857 DSCI0856 DSCI0855 DSCI0854 DSCI0853 DSCI0852 DSCI0851 DSCI0850 DSCI0849 DSCI0848 DSCI0847 DSCI0846 DSCI0845 DSCI0844 DSCI0843 DSCI0842 DSCI0841 DSCI0840 DSCI0839 DSCI0838 DSCI0837 DSCI0836 DSCI0835 DSCI0834 DSCI0833 DSCI0832 DSCI0831 DSCI0830 DSCI0829 DSCI0828 DSCI0827 DSCI0826 DSCI0825 DSCI0824 DSCI0823 DSCI0822 DSCI0821 DSCI0820 DSCI0819 DSCI0816 DSCI0815 DSCI0814 DSCI0813 DSCI0812 DSCI0811 DSCI0810 DSCI0809 DSCI0808 DSCI0807 DSCI0806 DSCI0805 DSCI0804 DSCI0803 DSCI0802 DSCI0801 DSCI0800 DSCI0799 DSCI0798 DSCI0797 DSCI0796 DSCI0794 DSCI0793 DSCI0792 DSCI0791 DSCI0790 DSCI0789 DSCI0788 DSCI0787 DSCI0786 DSCI0785 DSCI0784 DSCI0783 DSCI0782 DSCI0780 DSCI0779 DSCI0778 DSCI0777 DSCI0775 DSCI0774 DSCI0773DSCI0913 DSCI0914 DSCI0915 DSCI0916 DSCI0912 DSCI0911 DSCI0910 DSCI0909 DSCI0908 DSCI0907 DSCI0906 DSCI0905

#

اشتراک این خبر در :