محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه  با حضور در مدرسه استثنایی ساعی بوکان با دانش آموزان این مدرسه مشغول بازی و فوتبالدستی شد.به گزارش هاناخبر،محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه و قابل تقدیر با حضور در مدرسه استثنایی ساعی بوکان با دانش آموزان این مدرسه مشغول بازی و فوتبالدستی شد.

 

photo_2016-04-28_00-19-23 photo_2016-04-28_00-19-29 photo_2016-04-28_00-19-45 photo_2016-04-28_00-19-56 photo_2016-04-28_00-20-01 photo_2016-04-28_00-20-08 photo_2016-04-28_00-20-11 photo_2016-04-28_00-20-26 photo_2016-04-28_00-20-36 photo_2016-04-28_00-20-48

#

اشتراک این خبر در :