رئیس جمهوری، لایحه «استخدامی شهرداری ها» را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.به گزارش هاناخبر از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری، لایحه «استخدامی شهرداریها» را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
به منظور ساماندهی امور اداری و استخدامی شهرداریهای کل کشور متناسب با جمعیت و لزوم انعطاف در پیش بینی مقررات متفاوتِ متناسب با تنوع و گستردگی وظایف شهرداریها و نیز لزوم خروج امور استخدامی شهرداریها از شمول قانون استخدامی کشوری – مصوب ۱۳۴۵ – که با توجه به سپری شدن زمان طولانی، در بسیاری از موارد قابلیت اجرا و پیشبرد امور استخدامی شهرداری ها را ندارد، این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

#

اشتراک این خبر در :