استاد نادر کریمیان سردشتی در ۲۲ خرداد سال ۱۳۴۳ شمسی در سردشت متولد شد.

به گزارش هاناخبر، استاد نادر کریمیان سردشتی در ۲۲ خرداد سال ۱۳۴۳ شمسی در سردشت متولد شد. تحصیلات مقدماتی و دانشگاهی را در سردشت و دانشگاه تهران تادوره ی کارشناسی ارشد به پایان برده واز آکادمی علوم تاجیکستان نیز موفق به اخذ درجه دکترای تاریخ علم گردید. این استاد پژوهشگر حدود هشتاد اثر علمی در زمینه ایرانشناسی کردشناسی و اسلام شناسی تالیف و تدوین نموده و ده ها مقاله نیز از وی در مجلات معتبر علمی و مجموعه مقالات به طبع رسیده است . وی بامراکز علمی داخلی و خارجی همکاریهای علمی و پژوهشی مستمری دارد و اکنون عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشد.

 photo_2016-08-22_12-31-30

•پیشینه تحصیلی
• – دوره لیسانس (کارشناسی) در زبان وادبیات فارسی ،

•دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی درسال ۱۳۷۳-۱۳۶۹ش. (شهرتهران) .

•- دوره فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) دررشته عرفان اسلامی ،

•واحد علوم وتحقیقات تهران دانشگاه آزاداسلامی ، درسال ۱۳۷۹-۱۳۷۶ش. (شهر تهران) .

•- دورۀ دکتری دررشته تاریخ علم ،

•آکادمی علوم تاجیکستان (وابسته به مرکز آموزش عالی مسکو)

• ازسال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ میلادی (شهردوشنبه) .

•- دانشجوی دوره دکتری دررشته زبان وادبیات فارسی ،

•دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی (مشهد) ازسال ۱۳۸۴ش. به بعد .

•ج: پیشینه پژوهشی

•الف- آثار وتألیفات وترجمه ها (کتابها):
•v         سال ۱۳۷۲ خورشیدی

•{۱}کردارکردگاریا قضاوقدر،استادمحمد عزیزی(برده رشی) ، به کوشش نادرکریمیان.

•- تهران ، مؤلف ، ۱۳۷۲ش .
•v        سال ۱۳۷۴ خورشیدی

•{۲} فتوح سواد العراق (به روایت واقدی) ، ترجمه ملّا عبدالعزیز واعظی ،

• با مقدمه وتصحیح وتعلیقات : نادرکریمیان .

•- تهران واعظی ، ۱۳۷۴ش .

•{۳}   کتابشناسی عطّار نیشابوری . (تألیف)

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۷۴ش .
•v        سال ۱۳۷۶ خورشیدی

•{۴}   هترا (حضر) شهر خورشید ، فؤاد سفر- محمدعلی مصطفی ،

• ترجمه وتحشیه نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۷۶ش (ترجمه اززبان عربی) .

•{۵}  جوانان درچالش فرهنگ اسلامی ، خالد فرجیان ، بامقدمه وحواشی نادرکریمیان .

•- تهران ، مؤلف ، ۱۳۷۶ش .
•v        سال ۱۳۷۷ خورشیدی

•{۶}  احادیث ساختگی درسیروسفر وجهانگردی . (تألیف)

•- تهران ، توکّلی ، ۱۳۷۷ش .

•{۷}   اجتهاد درشریعت اسلام ، دکتریوسف قرضاوی ، ترجمه احمدنعمتی ،

• باتعلیقات وپانوشت و ویرایش : نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، احسان ، ۱۳۷۷ش .
•v        سال ۱۳۷۸ خورشیدی

•{۸} تاریخ کتابخانه های مساجد ایران (تألیف) .

•- تهران ، کتابخانه مجلس شورای مجلس اسلامی ، ۱۳۷۸ش .

•{۹} رساله طهوریّه (تألیف) .

•- تهران ، نشرشریف ، ۱۳۷۸ش .

•{۱۰} خلاصه مقالات همایش فرهنگ ومیراث طبیعی ،

•  به کوشش نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ،  سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۷۸ش .

•{۱۱} فرهنگ آب وآبیاری سنتی (تألیف) .

•- تهران ، کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران ، ۱۳۷۸ش .
•v        سال ۱۳۷۹ خورشیدی

•{۱۲} کتابشناسی نوروز (تألیف) باهمکاری علیرضا عسکری چاوردی .

•- تهران ،  میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۷۹ش .

•{۱۳} اسب نامه های فارسی (تألیف) .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، پژوهشکده مردم شناسی ،۱۳۷۹ ش .

•{۱۴} اسبچه خزر ، گروه مؤلفین ، باویرایش وکوشش نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۷۹ش .

•{۱۵} خلاصه مقالات همایش اسب درفرهنگ ایران ، به کوشش نادرکریمیان .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۷۹ش .
•v         سال ۱۳۸۱ خورشیدی

•{۱۶} اسروشنه (تاریخ ، جغرافیای تاریخی و کرونولوژی)- (تألیف) .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، پژوهشکده مردم شناسی ، ۱۳۸۱ش .

•{۱۷} تذکره عرفای کردستان (جلداول)- (تألیف) .

•- تهران ، نگاه سبز ، ۱۳۸۱ش .

•{۱۸} دانشنامه مشاهیر فنون آب وآبیاری وسازه های آبی (جلد اول)- (تألیف) .

•- تهران ،  کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران ، ۱۳۸۱ش .
.•v         سال ۱۳۸۲خورشیدی

•{۱۹} دانشنامه مشاهیر فنون آب و آبیاری وسازه های آبی (جلد دوم)- (تألیف) .

•- تهران ، کمیته ملی آبیاری وزهکشی ایران ، ۱۳۸۲ش .

•{۲۰}  کتابشناسی حمام (تألیف) .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، پژوهشکده  مردم شناسی ، ۱۳۸۲ش .

•{۲۱} کتابشناسی نوروز (ویرایش دوم با افزودگیها ومدخلهای جدید) .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۸۲ش .

•{۲۲} کتابشناسی نوروز ، ترجمه انگلیسی توسط فرشته کسرایی مقدم .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۸۲ش/ ۲۰۰۴ میلادی .
•(BIBLIOGRAPHY OF NOWROZ)
•v        سال ۱۳۸۳ خورشیدی

•{۲۳} نوروز درورارودان ،  دکتر روزی احمد ، به کوشش نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۸۳ش .

•{۲۴} ناریخ تمدن حضر (تألیف) .

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۸۳ش .

•{۲۵} تاریخ زمانسنجی وصنعت ساعت سازی درآسیای میانه (تألیف) ،

• ترجمه دکترعبدالحی کامیلوف .

•- دوشنبه ، (تاجیکستان ، انتشارات ایجاد ، ۲۰۰۴میلادی ، (به زبان روسی) .

•{۲۶} اماکن جغرافیایی درقرآن کریم (تألیف) .

•- تهران ، نشراحسان ، ۱۳۸۳ش .

•{۲۷} رساله حفرقنوات ، مسترجان انگلیسی ، مترجم مجهول ،

•مقدمه وتصحیح وتعلیقات : نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، گنجینه ملّی آب ایران ، ۱۳۸۳ش .

•{۲۸} دانشنامه آب وآبشناسی درقرآن کریم (تألیفات) .

•-  تهران ، گنجینه ملّی آب ایران ، ۱۳۸۳ش .

•{۲۹} دانشنامه آب وآبشناسی درفقه و روایات اسلامی (تألیف) .

•- تهران ، گنجینه ملی آب ایران ، ۱۳۸۳ش .

•{۳۰} آب و آبشناسی درادب پارسی (تألیف) .

•- تهران ، گنجینه ملی آب ایران وآب منطقه ای تهران ، ۱۳۸۳ش .

•{۳۱} مجموعه مقالات دکترنادرکریمیان سردشتی (جلداول)-

•به مناسبت بزرگداشت دکتر نادرکریمیان سردشتی.

•- تهران ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری باهمکاری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ، ۱۳۸۳ش .
•v       سال ۱۳۸۴ خورشیدی

•{۳۲} تاریخ زمان سنجی وصنعت ساعت سازی (تألیف) .

•- تهران ، امیرکبیر ، ۱۳۸۴ش .

•{۳۳}  فرهنگ واژگان اکدی ، محمد داود سَلّوم ، ترجمه وتحقیق : نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، پژوهشکده زبان وگویش ، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ، ۱۳۸۴ش .
•        سال ۱۳۸۶ خورشیدی

•{۳۴} تاریخ هورامان ، تدوین وگردآوری : مظفر بهمن سلطانی ،

• مقدمه وتصحیح وتعلیقات : نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، نشر احسان ، ۱۳۸۶ش .

•{۳۵} تاریخ زمان سنجی وصنعت ساعت سازی درآسیای میانه وایران (قرن ۹- ۱۳ میلادی) ،

•(تألیف) ، ترجمه دکتر عبدالحی کامیلوف .

•- دوشنبه (تاجیکستان) ، انتشارات دیوشتیچ ، ۲۰۰۷ میلادی ، ۱۳۸۶ش (ترجمه به روسی) .
•v        سال ۱۳۸۷ خورشیدی

•{۳۶} توبه نامه هجویری ، به کوشش نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، سیروان ، ۱۳۸۷ش .

•{۳۷} اسرارکربلا ازدیدگاه عرفان اقبال ومولانا (تألیف) .

•-  تهران ، سیروان ، ۱۳۸۷ش .

•{۳۸} دیوان اشعار رودکی ، به اهتمام نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، بنیاد رودکی وتعاونی کار آفرینان فرهنگ وهنر ، ۱۳۸۷ش .

•ب- ویرایش ومقدمه برکتابها:
•v        سال ۱۳۸۰ خورشیدی

•{۱} معجم البلدان یاقوت حموی (جلداول ، بخش نخست) ، ترجمه علی نقی منزوی ،

• ویرایش وپانوشت وتعلیقات : نادرکریکیان سردشتی .

•- تهران ، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۸۰ ، ۳۷۹ص .
•v        سال ۱۳۸۳ خورشیدی

•{۲} معجم البلدان حموی (جلد دوم) ، ترجمه علی نقی منزوی ،

• ویرایش وپانوشت و مقدمه : نادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، معاونت پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور ، ۱۳۸۳ش .
•v        سال۱۳۸۵ خورشیدی

•{۳} سازشناسی موسیقی کُردی ، بهزادنقیب ، باپیشگفتاری ازنادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، توکلّی ، ۱۳۸۵ش .

•{۴} اسب درقلمرو وپندار ، ایرج بهرامی ، با مقدمه ای ازنادرکریمیان سردشتی .

•- تهران ، زوّار ، ۱۳۸۵ش .

•د:پیشینه آموزشی

•- مدرس دانشگاه تهران- درس باستان شناسی قرآن کریم –

•ازسال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ش . (دورۀ روزانه وشبانه)

•- مدرّس دانشگاه مذاهب اسلامی- درس روش تحقیق (متدلوژی) –

•ازسال ۱۳۸۱تا ۱۳۸۷ش (۷سال)

•- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مرمّت آثارتاریخی

•با عنوان مطالعه وشناخت آسیابهای آبی

•(دانشجو: شراره پورمژدهی)-

•دانشگاه هنراصفهان ، دانشکده مرمّت- سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۴ش .

•- مشاورپایان نامه  ارشد رشته تاریخ دورۀ اسلامی

•با عنوان :  تاریخ حاکمان  بابان (دانشجو :  دیاکو مرادی) –

• دانشگاه آزاد اسلامی  واحدداراب ، سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ش.

•- مدرّس دانشگاه پیام نور- درس ادبیات فارسی عمومی- سال۱۳۸۵-۱۳۸۶ش .

•ه: پیشینه اجرایی

•- دبیر علمی همایش باستان شناسی قرآن کریم- سال ۱۳۸۲ ش.

•  سرای اندیشه مرکز نمایشگاهها وآفرینشهای هنری

•- عضوکمیته کارشناسی گنجینه قرآن سازمان میراث فرهنگی – ازسال ۱۳۷۶تا۱۳۸۰ش .

•- عضوکمیته علمی همایش بین المللی نوروز وگفت وگوی تمدنها- اسفند ۱۳۷۹ش .

•- عضو رسمی گروه تاریخ آب وآبیاری کمیته ملّی آبیاری وزهکشی ایران

•ازسال ۱۳۷۵ش . تاسال ۱۳۸۵ش (باسابقه ده سال

•وچاپ وانتشار ۱۲ عنوان کتاب درحوزه علم آب وآبیاری).

•-  کارشناس اموال منقول فرهنگی- ازسال ۱۳۷۰ش تا۱۳۷۵ش

•درسازمان میراث فرهنگی کشور (معاونت حفظ واحیاء).

•- کارشناس اسناد ومدارک تاریخی ونسخ خطی

•ازسال ۱۳۷۵ش تا ۱۳۸۰ش درسازمان میراث فرهنگی کشور .

•- سرپرست ساماندهی اسناد تاریخی کاخ موزه گلستان (درسال ۱۳۷۸- ۱۳۷۹ش.)

•- عضوهیأت  علمی پژوهشگاه  میراث فرهنگی ، دستی وگردشگری ازسال ۱۳۸۰ش تاکنون .

•- دبیرعلمی همایش بین المللی رودکی- دی ماه ۱۳۸۷ش (۱-۳ دی ماه) –

•تهران ، مشهد- تالاروحدت .

•-  همکار پژوهشی- اجرائی مؤسسه گنجینه ملی آب ایران (ازسال ۱۳۷۹ش تا۱۳۸۴ش)

•وچاپ ۴ عنوان کتاب .

•- عضو انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی .

•- عضورسمی تدوین دانشنامه ابوعبدالله رودکی درتاجیکستان .

•- عضورسمی انجمن پیوند (انجمن فارسی زبانان وتاجیکان جهان) .

•-  نماینده رسمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری

•در دوکشور تاجیکستان وافغانستان برای اجرای مفادتفاهم نامه ها.

•- همکار پژوهشی سازمان سمت درتدوین کتب درسی دانشگاهی ازسال ۱۳۸۰ش تاکنون .

• و: تسلط بر زبانها

•   انگلیسی

از جمله آثار ایشان:

کتاب شناسی نوروز
به کوشش : نادر کریمیان سردشتی
ناشر : پژوهشكده مردم شناسى
چاپ اول ، ۱۳۸۲ شمسى ( شومیز )
حامی هنرمندان و فرهیختگان

#

اشتراک این خبر در :