شهر تاریخی سیمره در جنوب استان ایلام و شهرستان دره شهر یکی از مکانهای باستانی پر رمز و راز استان ایلام بوده که روایتهای گوناگونی در زمینه حیات و هویت این شهر تاریخی وجود دارد.

به گزارش هاناخبر، اینکه شهری بزرگ با آثار معماری خاص خود در یک منطقه خوش آب و هوا در دامنه های کبیرکوه قرنها پیش به چه دلیل به یکباره به مکانی متروکه تبدیل شده و اینکه زمان حیات انسانی در این شهر دقیقا مربوط به چه دورانی بوده است همچنان برای بسیاری مبهم و نامشخص است.
اما آنچه که مشخص است این است که هم اینک چیزی حول و حوش ۱۲۰ هکتار از کهن‌دیار پررمز و راز سیمره در استان ایلام باقی است و آثار تاریخی بسیاری نیز در سالیان گذشته در آن کشف شده است.
سیمره یادگار عهد ساسانی و دوران اسلامی
سیمره را ادبای عرب صیمره خوانده‌اند، چرا که آمیخته‌ای از یک شهر با بافت تمدن ایران در دوران ساسانیان و کمی بعد تمدن بزرگ اسلامی است.
همان‌طوری که می‌دانیم تمدن اسلام چیزی از هویت گذشته را از قلم نیانداخته است و علاوه بر معماری ویژه خود، معماری دورانهای پیشین ایران و نیز عهد یکتاپرستان را در دل خود جای داده است و به همین خاطر است که تمدنی تکامل‌یافته خوانده می‌شود.
از این‌رو، کهن‌دیار سیمره در استان ایلام در عصر خود کلکسیونی از معماری‌هاست و آدم‌های زیادی آنجا را برای زیستن برگزیده‌اند که در نهایت مثل بسیاری از نقاط مختلف ایران و جهان اینک از این پروژه در آرشیو مانده تاریخ جز کمی خشت و خاک باقی نمانده است.
آیا خفتگان در بقاع متبرکه ایلام ساکن کهن‌دیار سیمره‌اند؟
با توجه به شکوفایی شهر تاریخی سیمره برای ساکنانش در دورانهای ساسانی و پس از آن دوران اسلامی برخی وجود بقاع متبرک تاحدودی زیاد دراستان ایلام و شهر تاریخی سیمره رادارای رازهای مشترک برشمرده اند.
برای پاسخ به این پرسش که این فرضیه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است که بسیاری از خفتگان بقاع متبرک و عرفای استان ایلام در هزار و ششصد سال قبل ساکن سیمره بوده‌اند؟ با یکی از کارشناسان امور مذهبی استان ایلام به گفتگو نشستیم.
رحمت‌اله دارابی در این زمینه می گوید: شناسنامه و هویت‌شناسی خفتگان در بقاع متبرکه استان ایلام بر اساس یکسری معیارهایی که سندیت آنها در عیان و آرشیو است، انجام می‌گیرد.
وی تأکید کرد: اینکه هر یک از خفتگان در بقاع متبرکه استان ایلام مبدأ حرکت یا اقامتگاهشان مثلاً در شهر تاریخی- ایرانی- اسلامی سیمره باشد، با توجه به نزدیکی این اماکن و نیز وجود برخی دورانهای مشترک دور از تصور نیست.
آزمایش کربن ۱۴ و آزمایش FX می تواند به کمک رازگشایی از شهر سیمره بیاید
دکتر فرزاد فریادیان کارشناس باستان‌شناسی استان نیز چنین نظریه ای را در مورد رازهای مشترک شهر تاریخی سیمره و بقاع مترک ایلام قابل دفاع می داند.

وی با بیان اینکه این نظریه و نتیجه‌گیری قابل رد نیست اظهار کرد: برای احراز این فرضیه می‌توان از آزمایش کربن ۱۴ و آزمایش FX استفاده کرد و در نهایت به رد یا اثبات این برداشت کلی رسید.
آنچه که مشخص است در استان ایلام وجود بقاع متبرک زیاد در مکانهایی نزدیک به زیست گاههای تاریخی پیوند احتمالی بین اینها را از اعماق ذهن بیرون آورده و به مرحله رازگشایی رسانده است.
باید دید آیا در آینده از پیوندهای بین این آثار به جای مانده تاریخی رازگشایی خواهند شد یا اینکه پیوند احتمالی بین این مکانهاهمچنان رازآلود خواهند ماند.

گزارش : علی صفری

#

اشتراک این خبر در :