تصاویری دیده نشده از یادگاری شهروندان بوکانی با فرش سفید صلح که در دوهفته گذشته برای اهدا به سازمان ملل متحد با حضور حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه در بوکان رونمایی شد.هاناخبر/

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

  

#

اشتراک این خبر در :