محمد مرادی اقدم محمد مرادی اقدم خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 123

محمد مرادی اقدم دارای بیش از ده سال سابقه گزارشگری حرفه ای به زبان های کُردی و فارسی برای شبکه های تلویزیونی و رسانه های مختلف است. وی هم اکنون خبرنگار هاناخبر در شهرستان پیرانشهر است.