شیرین محمدیان شیرین محمدیان خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 1316

شیرین محمدیان خبرنگار استانی هاناخبر، در شهرستان سقز است. وی دارای 5 سال سابقه حرفه ای خبرنگاری است.