فرزانه قیصری فرزانه قیصری خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 952

فرزانه قیصری دارای سابقه همکاری با رسانه های مختلف، هم اکنون خبرنگار استانی هاناخبر در شهرستان سقز است.