تعرفه آگهی ها

جدول تعرفه آگهی ها

نام سایت

جایگاه

ابعاد

تعرفه‌ 15 روزه (به تومان)

هاناخبر

صفحه اصلی جایگاه ویژه بالای مجله هانا

90 * 200

90.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ جایگاه ویژه زیر ده خبر اول

200 * 140

125.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ جایگاه ویژه هدر سایت

140 * 140

220.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی اول

600 * 140

200.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی دوم

400 * 140

180.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی سوم

200 * 140

160.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی چهارم

140 * 140

140.000

هاناخبر

هدر صفحات اخبار

90 * 200

195.000

هاناخبر

صفحات اخبار سمت چپ زیر ده خبر اول

600 * 140

100.000

هاناخبر

صفحات اخبار سمت چپ ستون آگهی اول

400 * 140

80.000

هاناخبر

صفحات اخبار سمت چپ ستون آگهی دوم

200 * 140

70.000

هاناخبر

صفحات اخبار سمت چپ ستون آگهی سوم

140 * 140

55.000

هاناخبر

صفحه عناوین کل اخبار

400 * 140

145.000

هاناخب

صفحه نخست سرویس کاریکاتور و فرهنگی

200 * 140

155.000

هاناخبر

صفحه نخست سرویس فرهنگی و‌ دانشگاه

200 * 140

155.000

هاناخبر

هدر صفحه نخست سرویس عکس

200 * 140

115.000

هاناخبر

صفحه نخست سرویس جشنواره

200 * 140

85.000

هاناخبر

صفحه نخست سرویس ورزش

200 * 140

160.000

هاناخبر

سایر موارد با تخفیف ویژه

200 * 140

توافقی

هاناخبر

برای گزارش آگهی و سایر موارد

09146625083

پیام فرستید تا با شما تماس بگیریم