تعرفه آگهی ها

جدول تعرفه آگهی ها

نام سایت

جایگاه

ابعاد

تعرفه‌ یک ماهه (به تومان)

هاناخبر

صفحه اصلی جایگاه ویژه بالای مجله هانا

90 * 200

900.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ جایگاه ویژه زیر ده خبر اول

200 * 140

1.025.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ جایگاه ویژه هدر سایت

140 * 140

2.020.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی اول

600 * 140

2.000.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی دوم

400 * 140

1.080.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی سوم

200 * 140

1.060.000

هاناخبر

صفحه اصلی سمت چپ ستون آگهی چهارم

140 * 140

1.040.000

هاناخبر

هدر صفحات اخبار

90 * 200

1.095.000

هاناخبر

صفحات اخبار سمت چپ زیر ده خبر اول

600 * 140

1.000.000

هاناخبر

صفحات اخبار سمت چپ ستون آگهی اول

400 * 140

800.000

هاناخبر

صفحات اخبار سمت چپ ستون آگهی دوم

200 * 140

700.000

هاناخبر

صفحات اخبار سمت چپ ستون آگهی سوم

140 * 140

550.000

هاناخبر

صفحه عناوین کل اخبار

400 * 140

1.045.000

هاناخب

صفحه نخست سرویس کاریکاتور و فرهنگی

200 * 140

1.055.000

هاناخبر

صفحه نخست سرویس فرهنگی و‌ دانشگاه

200 * 140

1.055.000

هاناخبر

هدر صفحه نخست سرویس عکس

200 * 140

1.015.000

هاناخبر

صفحه نخست سرویس جشنواره

200 * 140

850.000

هاناخبر

صفحه نخست سرویس ورزش

200 * 140

1.060.000

هاناخبر

سایر موارد با تخفیف ویژه

200 * 140

توافقی

هاناخبر

برای گزارش آگهی و سایر موارد

09146625083

پیام فرستید تا با شما تماس بگیریم